Štatistické zisťovanie RÚ

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2022. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Celé znenie:

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Štatistické zisťovanie RÚ[655kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. december 2021, 11:25 hod. | Web@Social Media Administrator