Štatistický úrad SR | Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 2023

Statisticky urad SR banner


Štatistický úrad SR v roku 2023 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu {CR). Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.


Celé znenie:

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Štatistický úrad SR – Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 2023[229kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. marec 2023, 14:32 hod. | Web@Social Media Administrator