Štatistický úrad SR | Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Statisticky urad SR banner

Štatistický úrad SR v roku 2022 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu {CR). Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.


Celé znenie:

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Štatistický úrad SR – Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu[80kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 22. december 2021, 14:23 hod. | Web@Social Media Administrator