Štatistika mesta Hurbanovo za rok 2022

773x263_statistika_mesta_hurbanovo_za_rok_2022


Začiatkom roka bilancujeme a hodnotíme rok predchádzajúci, rok ktorý uzatvárame. Na základe údajov z matričného úradu vám prinášame nasledovné štatistické údaje.


V roku 2022 sa v meste Hurbanovo narodilo 63 detí. Z tohto počtu bolo 39 chlapcov a 24 dievčat. Sme radi, že sa rodiny rozrastajú o nových potomkov.

Najstaršou obyvateľkou mesta je teta Magdaléna Ž., ktorá k 11.11. 2022 dovŕšila 99 rokov, najmladšou obyvateľkou je Bella Gabriela R., ktorá k 31.12.2022 mala 2 dni. Obidvom prajeme pevné zdravie. Priemerný vek obyvateľstva Hurbanova je 42,48 rokov.


Do nášho mesta sa počas roku 2022 prisťahovalo 90 obyvateľov /46 mužov a 44 žien/, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt a 27 obyvateľov na prechodný pobyt. Z trvalého pobytu sa ale 111 /50 mužov a 61 žien/ obyvateľov odhlásilo.

V roku 2022 sa na náš matričný úrad nahlásilo 40 sobášov.


K 31.12. 2022 evidujeme 7 266 obyvateľov s trvalým pobytom v našom meste.

Prvé dieťa v roku 2023 sa narodilo 7. januára 2023 v nemocnici Agel Komárno. Dostalo meno Zétény Bendegúz. Dieťatku i rodičom prajeme veľa zdravia, lásky a radosti.


Zverejnené dňa: 12. január 2023, 9:31 hod. | Web@Social Media Administrator