Stavebné povolenie – Nájomné domy 2 x 6 b.j., Pribeta

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo zverejňuje v zmysle § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Stavebné povolenie pre stavbu: Nájomné domy 2 x 6 b.j., Pribeta nasledovne:

Stavebné povolenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie – Nájomné domy 2 x 6 b.j., Pribeta [304kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. marec 2019, 9:53 hod. | Web@Social Media Administrator