Stavebné povolenie – Obytný dom súp. č. 2588 – obnova bytového domu, Sládkovičova 2588/24,26,28, Hurbanovo

Mesto Hurbanovo podľa §26 a §69 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zverejňuje verejnou vyhláškou, po dobu 15 dní, na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Hurbanovo Stavebné povolenie pre stavbu – Obytný dom súp. č. 2588 – obnova bytového domu, Sládkovičova 2588/24,26,28, Hurbanovo.

Verejná vyhláška:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Stavebné povolenie – Obytný dom súp. č. 2588 – obnova bytového domu, Sládkovičova 2588/24,26,28, Hurbanovo [269kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 1. marec 2019, 14:36 hod. | Web@Social Media Administrator