Študentská kvapka krvi | 16. november 2022

773x263_studentska_kvapka_krvi

Vaša kvapka krvi môže zachrániť životy, preto ak môžete, zúčastnite sa Kvapky krvi, ktorú organizuje Slovenský červený kríž, miestny spolok Hurbanovo.


Plagát (SK):


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Študentská kvapka krvi | 16. november 2022 [653kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 11. november 2022, 10:48 hod. | Web@Social Media Administrator