Študentská kvapka krvi | 27. november 2023

773x263_studentska_kvapka_krvi_2023

Vaša kvapka krvi môže zachrániť životy, preto ak môžete, zúčastnite sa Kvapky krvi, ktorú organizuje Slovenský červený kríž, miestny spolok Hurbanovo.


MIESTO: Dom kultúry Hurbanovo

DÁTUM: 27. november 2023

ČAS: 07:30


Plagát (SK) – Októbrová kvapka krvi:

Študentská kvapka krvi 2023

Plagát (HU) – Diáknapi- Vércsepp:

Študentská kvapka krvi 2023_HU

Zverejnené dňa: 6. november 2023, 14:49 hod. | Web@Social Media Administrator