Svetový deň Alzheimerovej choroby | 21. September

773x263 senior_tanec

Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o Alzheimerovej chorobe medzi laickou verejnosťou a ukázať, ako sa dá týmto ľuďom pomôcť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí demencia Alzheimerovho typu medzi desať hlavných smrteľných ochorení a radí sa k najčastejším formám demencie. Tento dátum bol vyhlásený už v roku 1994 Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO). Počet ľudí žijúcich s demenciou podľa SZO stále rastie, odhaduje sa, že s demenciou vo svete žije viac ako 55 miliónov ľudí a predpokladá sa, že do roku 2030 sa tento počet zvýši na 78 miliónov.


Práve z tohto dôvodu sa námestie Konkolyho Thege pred kultúrnym domom zaplnilo seniorkami z Bátorových Kosíh, Marcelovej, Martoviec, Hurbanova a Bohatej, aby spoločnými tancami ukázali jeden zo spôsobov, ako bojovať proti tejto chorobe. Počas hodinového vystúpenia predviedlo 45 senioriek množstvo tancov, ktoré práve stimulujú mozog, prispievajú ku koordinácii tela a aktivujú mozgové bunky k aktivite. Do tancov zapojili aj obecenstvo, ktoré sa na tejto časti Hurbanovského športového týždňa zúčastnilo v hojnom počte. Je dobré, že sa naše seniorky schádzajú a vypĺňajú svoj voľný čas aktívne, tancom. Pre nových záujemcov sú dvere na senior tanec otvorené každý pondelok od 17,00 hod. v kultúrnom dome v Hurbanove a vo štvrtky od 10,00 hod. v Centre voľného času.

Pokiaľ vedieme život prospievajúci nášmu mozgu, pomáhame tak znižovať riziko demencie. Všeobecným pravidlom je: čo je dobré pre srdce a cievy, to pospieva aj mozgu.


Alzheimerova choroba:

  • je pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu a patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúci typ demencie, ktorý sa postupom času  zhoršuje,
  • začína nenápadne, pomaly a postupne človeka oberá o to najcennejšie – o schopnosť myslieť, orientovať sa, o úsudok, pamätať si, poznávať blízkych či učiť sa,
  • medzi časté príznaky patrí – zhoršovanie pamäti, časté opakovanie otázok, problémy s formulovaním viet, časté zmeny nálad a správania, nezáujem o okolitý svet, ukladanie vecí na nesprávne a nevhodné miesta, zlá orientácia v známom prostredí, časová dezorientácia,
  • v súčasnosti sa ešte nedá uvedené ochorenie vyliečiť, v rámci terapie sa popri farmakologickej liečbe využívajú psychoterapeutické postupy, tréning psychických funkcií a rôznych spôsobilostí, zručností, aktívny prístup a starostlivosť o svoju pamäť, lúštenie krížoviek, sudoku, vedomostné súťaže, spoločenské hry, čítanie kníh, rozhovory s inými ľuďmi.

Spôsoby, ako redukovať riziko rozvoja demencie:

1.) starostlivosť o srdce – fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, diabetes a obezita ničia cievy a zvyšujú riziko infarktu i cievnej mozgovej príhody,

2.) fyzická aktivita – pomáha kontrolovať krvný tlak a hmotnosť, redukuje riziko diabetu 2. typu aj niektoré formy rakoviny,

3.) zdravá strava – bohatá na ovocie, zeleninu, obilniny, ryby, strukoviny pomáha znižovať riziko demencie; tučné jedlá bohaté na nasýtené tuky, cukry a soľ sú spájané s vysokým rizikom srdcových chorôb,

4.) stimulácia mozgu – aktivity, ktoré môžu pomáhať vytvárať nové mozgové bunky a upevňovať spojenia medzi nimi

5.) sociálna aktivita – sú prospešné pre mozog, pretože stimulujú mozgové rezervy.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 23. september 2021, 17:00 hod. | Web@Social Media Administrator