Svetový deň modlitieb

slider


Svetový deň modlitieb vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien. Kresťanské ženy v snahe pomôcť prichádzajúcim imigrantom sa spojili v modlitebnej bohoslužbe a v praktickej pomoci. Myšlienka nezištnej pomoci oslovila mnohých kresťanov na celom svete a v priebehu rokov vzniklo z týchto stretnutí globálne ekumenické hnutie.


V súčasnosti sa každoročne ženy rôznych kresťanských tradícií a kultúr stretávajú v prvý marcový piatok vo viac ako 180 krajinách sveta na špeciálnej bohoslužbe. Vždy je vytvorená ženami z vybranej krajiny a predstavuje život v danej krajine, radosti a starosti žien žijúce v nej. Tento rok pripravili piesne a texty pre modlitebný deň taiwanské ženy. Pred viac ako sto rokmi prišli na Taiwan misionári, ktorí priniesli dobrú správu, a tak ľudia počuli evanjelium a prijali milosť spasenia. Hlavná téma bohoslužby pre Svetový deň modlitieb na rok 2023 je „Počul som o vašej viere“. Je príležitosťou počuť o viere taiwanských žien, ktorú si zachovali i napriek rôznym ťažkostiam a prekážkam. Spolu neprestávajú ďakovať za všetkých tých, ktorí majú živú vieru, žijú v láske a v nádeji, ku ktorej ich Boh povolal.

K ekumenickému, globálnemu modlitbovému hnutiu sa pripojili aj veriaci z Evanjelickej cirkvi habsburského vyznania, aby v modlitebnom dome na Fialkovej ulici v Hurbanove predstavili pre prítomných krásny program. Spevom a hovoreným slovom doplneným video projekciou spoločne predstavili Taiwan. V spojení vo viere prosili nielen za Taiwan, za naše Slovensko, ale aj za celý svet. Spevokol Agapé z Nesvád a pani farárka Mária Popič sa postarali o nielen krásny umelecký zážitok, ale aj zamyslenie sa nad ťažkosťami a úskaliami, ktoré nám prináša dnešná ťažká doba. Patrí im za to veľké Ďakujeme!


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 9. marec 2023, 8:56 hod. | Web@Social Media Administrator