Evanjelický cirkevný zbor a spevokol Agapé Vás pozývajú na Svetový deň modlitieb 2019 | 10. marec

Evanjelický cirkevný zbor a spevokol Agapé Vás pozývajú 10. marca 2019 o 18:00 hod. do Evanjelického kostola v Bohatej na projekt Svetový deň modlitieb 2019 s témou “Poďte, všetko je pripravené“

evanjelik


Zverejnené dňa: 7. marec 2019, 14:42 hod. | Web@Social Media Administrator