Svetový deň modlitieb sa tento rok niesol v duchu hesla: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“

svetovy den modlitieb_565px

Svetový deň modlitieb vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien. V priebehu rokov vzniklo z neho globálne ekumenické hnutie. Každý rok sa v prvý marcový piatok stretávajú vo viac ako 180 krajinách a oblastiach ženy s rozličnými tradíciami a pozadím, aby slávili Svetový deň modlitieb. Bohoslužbu tento rok pripravili ženy zo Zimbabwe na tému Vstaň, vezmi si lôžko a choď! Ich pozvanie a pripojenie sa k ekumenickým modlitbám prijala už tradične aj evanjelická cirkev.

V nedeľu 8.marca sa stretli hostia, veriaci, ale aj ostatní v Evanjelickom kostolíku na Fialkovej ulici v Hurbanove, aby pomohli ženám v inej krajine niesť ich problémy, starosti, nachádzať povzbudenie a vieru. Medzi veriacimi boli prítomní primátor mesta Peter Závodský, zástupkyňa primátora Mária Hamranová, farárka reformovanej cirkvi Tímea Erdélyi Flegel, ako aj ďalší hostia.

V úvode pani farárka evanjelickej cirkvi Mária Popičová predstavila prostredníctvom video prezentácii africkú krajinu Zimbabwe. V interpretácii speváckeho zboru Agapé nasledovali krásne piesne, hovorené slovo a prerozprávaný príbeh o mužovi, ktorý 38 rokov bol pripútaný na lôžko. Na stole nechýbali ani symboly krajiny – kukuričný koláč, bábovka, šulky kukurice. Zapojením prítomných do piesní spevokol vtiahol prítomných do atmosféry a všetci sa stali ohnivkom v celosvetovej reťazi modlitieb za Zimbabwe. Po skončení sa hostia stretli na ochutnávke bábovky, ktorá vznikla na základe receptu zo Zimbabwe, ale aj na ďalších pochutinách a v družných rozhovoroch sa veselo rozoberal prerozprávaný príbeh.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 21. apríl 2020, 8:18 hod. | Web@Social Media Administrator