Sviatok všetkých svätých 2023

773x263_sviatok_všetkých_svätých


Prelom októbra a novembra je obdobím, kedy hromadne navštevujeme cintoríny, na hroboch zapaľujeme sviečky a svojim zosnulým blízkym venujeme tichú spomienku.


Prvý novembrový deň patrí sviatku Všetkých svätých. V rímskokatolíckej cirkvi je tento deň prikázaným sviatkom, počas ktorého sa slávia sväté omše v kostoloch alebo aj priamo na cintorínoch. Na sviatok Všetkých svätých, o deň neskôr 2. novembra, nadväzuje Pamiatka zosnulých, ľudovo Dušičky.

V dome smútku v cintoríne v Hurbanove sa taktiež konala krátka bohoslužba. Dekan rímsko – katolíckej cirkvi Atilla Józsa odslúžil krátku pobožnosť za všetkých zomrelých. Veriaci sa najprv pomodlili ruženec, pokračovali litánie za zosnulých a modlitby pri pomníku padlých a pri pamätníku obetiam pandémie. Dnes svetlo sviece nadobúda iný symbol, symbol života. Počas dňa a hlavne večera sa rozhoreli sviečky, rozkvitli kvety na hroboch, ľudia tíško postávali pri hroboch, modlia sa a spomínajú. Veriaci a ostatní obyvatelia prichádzajú na cintoríny, aby spomínali na svojich zosnulých. Spomienkou na nich im vzdávame úctu za všetko, čo pre nás v živote vykonali a zároveň zostávajú v našom srdci žiť naďalej.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 3. november 2023, 14:03 hod. | Web@Social Media Administrator