T-COM | Oznámenie

773x263_uloženie_podzemných_káblových_vedení_tcom

Mesto Hurbanovo oznamuje obyvateľom mesta a jeho okolia, že spoločnosť T com a. s. Bratislava realizuje uloženie podzemných káblových vedení v mesiaci jún a júl 2024 na ulici Novozámockej (časti od Pivovaru po ul. Petőfiho) a následne v uliciach Pivovarskej, Sládkovičovej a Novozámockej (v časti pri byto-vých jednotkách).

Z hľadiska bezpečnosti Vás žiadame o dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov pracovníkov na stavbe.

Za pochopenie ďakujeme.


Zverejnené dňa: 3. júl 2024, 14:00 hod. | Web@Social Media Administrator