Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko podporila v roku 2019 ďalších 12 verejnoprospešných projektov v celkovej sume spolu viac ako 30 000 €

tsd-partnery

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko , a.s. každoročne podporuje projekty, ktorých autormi a realizátormi sú aktívni občania mesta Hurbanovo. Projekty z oblasti športu, kultúry či životného prostredia, boli tento rok podporené sumou 30 016,80 €.

Cieľom grantového programu „Tu sme doma“ je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Hurbanova. Program aktivizuje ľudí, aby sami identifikovali, čo im v Hurbanove chýba, čo by chceli zlepšiť. Rôznorodé projekty združujú ľudí s podobnými záujmami a vytvárajú priestor na ďalšie budovanie dobrých vzťahov v miestnych komunitách. Hlavným partnerom programu je spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. Grantový program má za sebou 10 rokov, momentálne vstúpil do 11. ročníka. Za celú históriu programu bolo podporených 114 projektov sumou viac ako 313 000 €.

tsd2019 (1)

„Odtlačok programu v Hurbanove je neodškriepiteľný. Vďaka grantom a šikovným ľuďom – predkladateľom projektov, sa v Hurbanove zrevitalizovali verejné zóny, vytvorili sa miesta na stretávanie sa obyvateľov a susedov s pecou na pečenie dobrôt, vybudovali a opravili športoviská, pribudol náučný chodník, školám a škôlkam pribudli ekoučebne, ekozáhony, mladí futbalisti získali novú tréningovú plochu… Heineken Slovensko je pre nás dlhodobý, spoľahlivý a zodpovedný partner grantového programu už viac ako 10 rokov“, hovorí Eva Vargová, programová manažérka NKN.

Podporu získalo 12 projektov.

V rámci Hurbanovských kultúrnych dní sa 29. júna 2019 konalo slávnostné odovzdanie grantových šekov 12 projektom v sume 30 016,80 Eur. Po zaujímavom vystúpení Queen show nasledovalo odovzdávanie, kde pár slov o programe povedala projektová manažérka nadácie Eva Vargová. Za Heineken Slovensko bol prítomný generálny riaditeľ RENE KRUIJT, ktorý povedal, že Heineken Slovensko si je vedomé svojej spoločenskej zodpovednosti a grantový program Tu sme doma ponímajú ako prostriedok na podporu komunity a miesta, kde majú svoj domovský závod, a kde pracuje a žije väčšina ich zamestnancov. Zároveň prisľúbil, že chcú a budú podporovať podobné aktivity a grantový program aj naďalej.

1-tsd2019 (2)

Za mesto Hurbanovo poďakoval primátor mesta Peter Závodský jednak šikovným grantistom, ktorým nie je ľahostajné miesto, kde žijú a zároveň spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. za dlhodobú podporu a pomoc pri rozvoji komunity.

Napokon za grantistov poďakovala pani Monika Juhászová za finančnú podporu, ktorá im umožňuje realizovať potrebné a užitočné aktivity vo svojom meste.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Anotácie podporených projektov v grantovom programe TSD 2019 [1079kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 11. júl 2019, 9:37 hod. | Web@Social Media Administrator