U P O Z O R Ň U J E M E občanov, že na území mesta Hurbanovo platí prísny zákaz vývozu smetí a tvorby čiernych skládok

773x263 čierne skládky

U P O Z O R Ň U J E M E občanov, že na území mesta Hurbanovo platí prísny zákaz vývozu smetí a tvorby čiernych skládok. Zároveň vyzývame občanov o spoluprácu pri zisťovaní tvorby čiernych skládok a vynášanie smetí rôzneho druhu v intraviláne a extraviláne mesta Hurbanovo. Tvorba čiernych skládok je prísne zakázaná. Tvorbou čiernych skládok sa ohrozuje životné prostredie a navyšujú sa náklady na odvoz a likvidáciu odpadu. Tieto náklady sa premietnu do nákladov mesta a tým aj do poplatku na komunálne odpady. Kvôli nezodpovedným občanom doplácame na odpad všetci zodpovední. Žiadame Vás, aby ste takéto konania hlásili na Mestskú políciu. Týmto spôsobom si budeme môcť ustrážiť výšku poplatku za smeti, ale aj životné prostredie a čistotu v našom spoločnom meste.

Upozorňujeme občanov aj na to, že v predmetných priestoroch boli umiestnené FOTOPASCE, ktoré zreteľne vedia zdokumentovať konania tých, ktorí porušujú zákon. Za priestupky možno uložiť pokutu do výšky 1500,-eur.


Zverejnené dňa: 4. marec 2021, 14:18 hod. | Web@Social Media Administrator