Úcta k starším 12. október 2022 | Report

773x263_ucta_k_starsim


Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa 12. októbra v Dome kultúry konal slávnostný kultúrny program nad ktorým patronát prevzal primátor mesta Mgr. Peter Závodský.


Po úvodných príhovoroch primátora mesta a viceprimátorky Márie Hamranovej sa v kultúrnom programe predstavil spevokol Nezábudka Tretí vek z Klubu dôchodcov Zelený Háj pod vedením Márie Jóbovej a za hudobného doprovodu harmonikára Jána Strachana. Nasledoval folklórny súbor Rosnička zo Základnej školy Nám. Konkolyho Thege, detičky FS Bellő a žiaci zo Základnej školy s materskou školou Á. Fesztyho s vjm, deti z Materskej školy Á. Fesztyho a na záver tanečnice zo Senior tancov.

Každé jedno číslo zožalo medzi obecenstvom obrovský úspech a potlesk. V kultúrnom programe ďalej vystúpila speváčka Sissi, ktorá je známa z vysielania Šláger TV. Pesničky v slovenskom i maďarskom jazyku spoločne s ňou spievali všetci prítomní. Pesničkami pozdravila najstaršieho prítomného seniora, ako aj manželské páry, ktoré to už spolu ťahajú vyše 60 rokov v dobrom i v zlom, v radostiach i starostiach ale hlavne v porozumení.

Pre našich seniorov bolo prichystané aj malé občerstvenie. V družných rozhovoroch, v priateľskej atmosfére a v kamarátskom prostredí sa babičky i dedkovia cítili skvele. Tešili sa stretnutiu, známym tváram ako aj tomu, že sa pre nich po dvoch ťažkých rokoch odlúčenia kvôli pandémii uskutočnilo toto stretnutie.

Zaželajme im touto cestou pevné zdravie, veľa radosti a pohody v kruhu rodiny, priateľov a známych. Veď láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 14. október 2022, 14:57 hod. | Web@Social Media Administrator