Príhovor primátora mesta Hurbanovo našim seniorom pri príležitosti mesiaca úcty k starším

web 773x263

Vážené dámy, vážení páni, milí seniori !

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá postihla celú našu spoločnosť, ma mrzí, že ako každoročne sa nemôžeme osobne stretnúť pri príležitosti vzdania úcty vám skôr narodeným.

Preto mi dovoľte sa vám prihovoriť aspoň touto, aj keď netradičnou formou.

V mesiaci október si intenzívnejšie pripomíname potrebu prejaviť svoju pozornosť na všetkých starších, ktorým je potrebné prejaviť vďaku a úctu za to, že pre nás neskoršie narodených ste obetovali svoj čas, prácu, zdravie, za účelom zlepšenia podmienok života, aby ďalšia generácia mohla viesť krajší a lepší život.

Život každého z vás tvorí samostatnú knihu života, plnú múdrosti, lásky, ale aj starostí a utrpenia. Ani jedna z týchto životných kníh nie je rovnaká, ale sú jedinečné a vzácne, presne ako váš život.

Vaše skúsenosti sú pre nás studnicou múdrosti, ktoré s pokorou prijímame, pretože si uvedomujeme, že vaša múdrosť bola získaná nielen radosťou s úsmevom, smútkom so slzami, ale aj bolesťou, ktoré sú zapísané vo vráskach vašej tváre.

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj. Čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme.

Ale napriek tomu všetkému verím, že váš život bol krásny a plný šťastných chvíľ, na ktoré veľmi radi spomínate. Vaše zážitky a skúsenosti, ktoré prenášate na svoje deti a vnúčatá, sa tak stanú krásnymi spomienkami, ktoré nikdy nezostarnú. Prajem vám, aby ste sa mohli spoločne so svojou rodinou tešiť z maličkostí a pripomínať si chvíle šťastia a radosti, ktoré ste prežili.

Aj dnes, ste to práve vy, ktorí nám mladším ukazujete, ako s hrdosťou a pokorou sa má zvládať mimoriadne obdobie, ktoré nás v súvislosti koronavírusom postihlo, kde sa naplno prejavuje vaša životná múdrosť, duševná pohoda a nezlomná vôľa človeka žiť svoj život pre ostatných.

Preto vám zo srdca ďakujeme, ďakujeme za to, že ste, za to že máte s nami pochopenie a najmä za to, že nám dávate svoju lásku.

V mene svojom a v mene mestskej samosprávy vám želám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech Boh požehná roky, ktoré máte pred sebou, prežite ich obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní.

S úctou

Mgr. Peter Závodský

primátor mesta


Zverejnené dňa: 22. október 2020, 15:05 hod. | Web@Social Media Administrator