Údaje o komunálnych odpadoch | Formulár ŽP 6 -01 za 2021

Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti
Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2021 – 2023 vydaného v Zbierke zákonov SR.

Oznámenie:

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Údaje o komunálnych odpadoch – Formulár ŽP 6 -01 za 2021[166kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. marec 2022, 14:11 hod. | Web@Social Media Administrator