UPOZORNENIE / Čierne skládky sú nielen priestupkom, ale i nebezpečenstvom

web 773x263 čierne skládky

Ľudia vytvárajú mnoho čiernych skládok, vo väčšine prípadov ide o odpad, ktorý by mohli bezplatne odovzdať na zbernom dvore alebo do separovaných zložiek, ktoré v našom meste sa odnášajú v pravidelných intervaloch. Napriek tomu ho radšej z motorového vozidla vyložia v prírode, ktorú znečistia a ohrozia jej návštevníkov. Hoci sa medzi ľuďmi nachádza čoraz viac dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase zberajú odpad z prírody a verejných priestranstiev, ich prácu hatia ľudia, ktorí nerešpektujú základné pravidlá. Viaceré z aktivít nášho mesta, škôl a dobrovoľníkov zamerané na vyčistenie verejného priestranstva od odpadu, zastavila epidémia koronavírusu.


Evidujeme viaceré snahy občanov zbaviť sa veľkoobjemového odpadu, nepotrebného nábytku, zariadení či materiálu v prírode, čím sa vytvárajú mnohé tzv. čierne skládky, ktoré sa stávajú pre mesto a jeho obyvateľov nebezpečným a finančne nákladným problémom.

Je potrebné si uvedomiť, že takéto konanie sa posudzuje ako vytváranie čiernej skládky, a to v dnešnej dobe môže mať pre občanov i nepríjemné následky.

V prípade, že nedokážeme stotožniť vinníka, komunálny odpad musíme odstrániť na náklady nás všetkých, nakoľko ide o verejné zdroje z mestskej kasy. Všetko sú to však financie, ktoré mohli byť vynaložené iným, konštruktívnejším spôsobom. Takto sa plytvá zdrojmi i energiou na odpad, ktorý mohol byť bezplatne odovzdaný na zbernom dvore.

Dnešné fotografie vám prinášame z lokality pri Novej Trstenej a zo Sesílešskej ulici. Upozorňujeme obyvateľov, že povinnosťou je aj upozorňovať na tvorcov odpadu a všetky zistenia hlásiť na mestskú políciu. Opäť na fotografii vidieť plasty, handry, objemný odpad, ktorý zadarmo, v určených kalendárnych dňoch sa odnášajú zadarmo. Prečo nie je jednoduchšie využiť túto možnosť? Prečo je ľahšie všetko vyhodiť z auta?

Nikomu nemôže byť ľahostajné prostredie, v ktorom žije. Veríme, že ľudia, ktorí odpad uložili na miesta, kde nemá čo hľadať, sa aj vďaka vnútornému zelenému kompasu, ktorý je v každom z nás, začnú správať zodpovednejšie.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 11. marec 2021, 9:52 hod. | Web@Social Media Administrator