Určenie platu RNDr. Márie Hamranovej, zástupkyni primátora mesta Hurbanovo s účinnosťou od 1.1.2021


Zverejnené dňa: 14. apríl 2021, 16:04 hod. | Web@Social Media Administrator