Určenie platu RNDr. Márie Hamranovej, zástupkyni primátora mesta Hurbanovo s účinnosťou od 1.1.2023


Zverejnené dňa: 8. marec 2023, 10:13 hod. | Web@Social Media Administrator