Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 | aktualizácia 31. marca

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia ochorením koronavírusu COVID-19 a k predchádzaniu vzniku a zamedzeniu šírenia koronavírusu na území Slovenskej Republiky, Úrad verejného zdravotníctva vydal nasledovné usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Usmernenie (šiesta aktualizácia) 31.03.2020Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID-19_siesta_aktualizacia[566kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 1. apríl 2020, 13:44 hod. | Web@Social Media Administrator