Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: INS_FTTC_NZAM_01_Hurbanovo_KBV_Vinohrady

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117, ods.1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby nasledovne:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: INS_FTTC_NZAM_01_Hurbanovo_KBV_Vinohrady  [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 05. júna 2017, 14:31 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 5. jún 2017, 15:34 hod. | Web@Social Media Administrator