V zástavbe rodinných domov sa budúci týždeň uskutoční zber vyseparovaných zložiek odpadu | P A P I E R

papier web 773x263

Vedeli ste že,

budúci týždeň sa v našom meste bude zbierať papier? Viete kedy je zber vo vašej ulici? Viete čo zaraďujeme do papiera?

V zástavbe rodinných domov sa budúci týždeň uskutoční zber vyseparovaných zložiek odpadu – PAPIER.

 • 23.11. (pondelok) v mestskej časti Hurbanovo,
 • 24.11. (utorok) v mestských častiach Bohatá, Pavlov Dvor a Nová Trstená,
 • 25.11. (streda) v mestských častiach Holanovo, Zelený Háj a Vék.

Žiadame občanov, aby svoj odpad mali vyložený v igelitových alebo jutových vreciach na ulici pred svojím domom na viditeľnom mieste do 7:00 hod. rána.


Do papierového odpadu zaraďujeme nasledovné:

 • papier,
 • časopisy, noviny, zošity,
 • kancelársky papier,
 • letáky, katalógy,
 • pohľadnice, listy,
 • papierové tašky (nie darčekové, lebo sú povoskované),
 • lepenka a kartón,
 • papierové krabičky a kartónové škatule (s dôrazom na minimalizáciu objemu, t. j. stlačené),
 • skartovaný papier,
 • papiere zopnuté kovovou spinkou v malom množstve (malé množstvo spiniek neprekáža, je možné ich aj oddeliť a naložiť s nimi ako s ostatnými kovmi).

Do papierového odpadu nepatrí:

 • mastný a špinavý papier,
 • povoskovaný papier,
 • kancelársky papier,
 • lesklý papier ktorý sa používa na účtenky,
 • použité mastné alebo zašpinené papierové vreckovky a servítky,
 • nápojový kartón,
 • viacvrstvový kombinovaný materiál.

Veľa úspechov pri separácii.


Zverejnené dňa: 19. november 2020, 12:30 hod. | Web@Social Media Administrator