V zástavbe rodinných domov sa budúci týždeň uskutoční zber vyseparovaných zložiek odpadu – PLAST

Zber Plastov - banner_565px

Vedeli ste že,

budúci týždeň sa v našom meste bude zbierať plast? Viete kedy je zber vo vašej ulici? Viete čo patrí do plastu?

V zástavbe rodinných domov sa budúci týždeň uskutoční zber vyseparovaných zložiek odpadu – PLAST.

  • 28.9. (pondelok) sa zber uskutoční v mestskej časti Hurbanovo,
  • 29.9. (utorok) sa zber uskutoční v mestských častiach Bohatá, Pavlov Dvor a Nová Trstená,
  • 30.9. (stredu) sa zber uskutoční v mestských častiach Holanovo, Zelený Háj a Vék.

Zber sa začína o 7.00 hod. ráno. Obyvatelia v týchto dňoch môžu vyložiť svoj plastový odpad v igelitových vreciach na ulicu pred domy na viditeľné miesta.


Do plastového odpadu zaraďujeme nasledovné:

  • umelohmotné fľaše pet,
  • umelohmotné fľaše z pracích prostriedkov a drogérie,
  • umyté jogurtové kelímky,
  • viacvrstvové kombinované materiály,
  • ako sú obaly z džúsov a mlieka,
  • všetok plastový obalový materiál z potravín,
  • ktorý nie je znečistený (znečistené, mastné obalové materiály patria do komunálneho odpadu).

V týchto dňoch spolu s plastmi môžete vyložiť do samostatných vriec aj plechovky z piva, z nealkoholických nápojov a tiež opláchnuté čisté konzervy. Ďalej v samostatných vreciach môžete vyložiť aj nepolámané polystyrénové obalové materiály a obalové fólie.

Veľa úspechov pri separácii.


Zverejnené dňa: 25. september 2020, 9:20 hod. | Web@Social Media Administrator