Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: FRUIT WORLD s.r.o.

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo 101008942/2017 zo dňa 22.05.2017 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: FRUIT WORLD s.r.o. [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. október 2017, 12:40 hod. | Web@Social Media Administrator