Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností – HONET s.r.o.

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo 101110495/2017 zo dňa 29.05.2017 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností – HONET s.r.o. [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. júna 2017, 11:13 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 12. jún 2017, 11:24 hod. | Web@Social Media Administrator