Verejná vyhláška o začatí spojeného konania: Prístavba k rodinnému domu

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”) oznamuje:

Vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška o začatí spojeného konania: Prístavba [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. október 2017, 7:50 hod. | Web@Social Media Administrator