Verejná vyhláška | Výzva na odstránenie starého vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mesto Hurbanovo dňa 23.01.2023 obdržalo od Mestskej polície Hurbanovo postúpený podnet na odstránenie vozidla v zmysle vyššie uvedeného zákona. Motorové vozidlo sa nachádza na ulici Kostolnej pred domom s orientačným číslom 27. Jedná sa o dlhodobo stojace vozidlo značky Fiat Ducato valník, bez evidenčného čísla , bez známky používania, ohrozujúce životné prostredie a narušujúce estetický vzhľad mesta.

Týmto vyzývame držiteľa vozidla značky Fiat Ducato valník bez evidenčného čísla na odstránenie motorového vozidla parkujúceho na miestnej komunikácii na ulici Kostolnej pred domom s orientačným číslom 27 v termíne do 60 dní odo dňa vyvesenia tejto výzvy.


Verejná vyhláška:


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška | Výzva na odstránenie starého vozidla [122kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 3. február 2023, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator