Zápisnica z Verejného zhromaždenia obyvateľov mestských častí Holanovo, Zelený Háj a Konkoľ o predložení návrhov názvov ulíc

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle Článku 5 Ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 128 o zhromaždeniach obyvateľov mesta, zverejňuje Zápisnicu z Verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Hurbanovo – mestských častí Holanovo, Zelený Háj a Konkoľ, ktoré sa konalo 30. júla 2019 o 18:00 hod. v Klube dôchodcov Zelený Háj, Zelený Háj č. 1864/88. Témou zhromaždenia bolo predloženie návrhov názvov ulíc v mestských častiach Holanovo, Zelený Háj a Konkoľ.

Zápisnica:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica z Verejného zhromaždenia obyvateľov mestských častí Holanovo, Zelený Háj a Konkoľ o predložení návrhov názvov ulíc [168kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. august 2019, 11:12 hod. | Web@Social Media Administrator