Zápisnica z Verejného zhromaždenia obyvateľov mestských častí Vék a Vék – Gamota o predložení návrhov názvov ulíc

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle Článku 5 Ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 128 o zhromaždeniach obyvateľov mesta, zverejňuje Zápisnicu z Verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Hurbanovo – mestských častí Vék a Vék – Gamota, ktoré sa konalo 31. júla 2019 o 18:00 hod. v Poľovníckom dome Vék, Vék č. 2186/12. Témou zhromaždenia bolo predloženie návrhov názvov ulíc v mestských častiach Vék, Vék – Gamota.

Zápisnica:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica z Verejného zhromaždenia obyvateľov mestských častí Vék a Vék – Gamota o predložení návrhov názvov ulíc [168kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. august 2019, 11:15 hod. | Web@Social Media Administrator