Videozáznam z podujatia osláv Sviatku sv. Štefana v Hurbanove