Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária v Meste Hurbanovo (VO2)“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 23.9.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária (VO2)“.

Lehota na predkladanie ponúk do 3. októbra 2022 9:00 hod. v zmysle priloženej výzvy.

Komunikácia prebieha cez elektronický prostriedok www.josephine.preobiz.com


Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 910 624 559, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 23. septembra 2022 do 3. októbra 2022 do 9:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte aj Vy!


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk[332kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – Návrh Zmluvy o dielo[103kB, .DOC]

Príloha č.2 k Výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOC]

Príloha č.3 k Výzve – Elek. komunikácia, registrácia a predkladanie ponúk[71kB, .DOC]

Technický popis projektu[1,77MB, .PDF]

SO-01 – Osvetlenie náučného chodníka (zadanie)[36kB, .XLS]

SO-01 – Osvetlenie na cintoríne (zadanie)[33kB, .XLS]


Zverejnené dňa: 23. september 2022, 14:01 hod. | Web@Social Media Administrator