Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na 10. november 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň konania volieb určil na sobotu 10. novembra 2018. Informovala o tom národná rada na svojej internetovej stránke.

komunalne-volby-2018Vo vyhlásení určil Andrej Danko lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018, lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018, lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018. Okresné volebné komisie a okrskové volebné komisie majú byť vytvorené do 11. októbra 2018 a prvýkrát zasadnúť majú do 24. októbra 2018.

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt. Občania môžu vo voľbách aj kandidovať. Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vyšší vek, teda 25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.

Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.


Ďalšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí
sú uverejnené v sekcii “Občan” -> “Komunálne voľby 2018″ na podstránkach mesta Hurbanovo  www.hurbanovo.sk/obcan/volby-2018/


Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí [130,1kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. júl 2018, 12:58 hod. | Web@Social Media Administrator