Všeobecne záväzné nariadenie č. 137 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 a 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 137 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Hurbanovo.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 137 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Hurbanovo[92kB, .PDF]

VZN 137_jednorazove davky – Prílohy[104kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 30. jún 2020, 13:02 hod. | Web@Social Media Administrator