Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 127 o mestskej polícii

Mesto Hurbanovo na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 ods.3 písm. n), § 10 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. n) toho istého zákona a podľa § 2 ods.2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 127 o mestskej polícii:

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na pracovnu pozíciu [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. marec 2018, 0:01 hod. | Web@Social Media Administrator