Vyhlásenie výberového konania na pracovnú pozíciu “Terénny sociálny pracovník” (TSP)

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na dobu určitú od 01.02.2019 do 30.06.2019.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu Hurbanovo. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10. január 2019.

Výzva:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na prac. pozíciu “Terénny soc. pracovník” [346kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. december 2018, 8:49 hod. | Web@Social Media Administrator