Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno

nebezbecenstvo vzniku poziaru_565px

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno od 09.04.2019, 15:00 hod do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti nasledovne:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru [997kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 9. apríl 2020, 9:54 hod. | Web@Social Media Administrator