Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno

Nebezpecenstvo poziaru_565px - 22 Jún 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno od 19.06.2021, 12:00 hod do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti nasledovne:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru [241kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. jún 2021, 14:41 hod. | Web@Social Media Administrator