Vyhlásenie dražby | Dátum konania: 11.07.2024

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platných od 01.05.2024 a uznesení č. 182/2023-MZ zo dňa 12.12.2023 a č. 115/2023-MZ zo dňa 29.06.2023 a č. 244/2024-MZ zo dňa 25.04.2024, Mesto Hurbanovo vyhlasuje konanie dražby. Dátum konania 11.07.2024 v Kultúrnom stredisku (miestnosť č. 10 na 1. poschodí) na adrese: Nám. Dr. M. Konkolyho – Thege č. 1, 94701 Hurbanovo.

Potvrdenie o tom, že dražobník nemá dlžobu voči Mestu Hurbanovo, je možné vykonať aj na mieste dražby. V takom prípade žiadame, aby ste sa na dražbu dostavili najmenej 5 minút pred konaním dražby a túto skutočnosť oznámili dražobnej komisii. Potvrdenie od spoločnosti MsVaK Hurbanovo je potrebné priniesť v písomnej podobe.


Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie dražby | Dátum konania: 11.07.2024 [4,45MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 13. jún 2024, 11:25 hod. | Web@Social Media Administrator