Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Mesto Hurbanovo vyhlasuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnými od 31.08.2011 Obchodnú verejnú súťaž nasledovne:

Vyhlásenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 3. október 2017, 11:58 hod. | Web@Social Media Administrator