Vyhlásenie výberového konania na prac. pozíciu “Terénny pracovník”

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu Hurbanovo. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 7. júna 2017 do 12:00 hod.

Výzva:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na prac. pozíciu “Terénny pracovník” [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. mája 2017, 09:40 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 19. máj 2017, 9:44 hod. | Web@Social Media Administrator