Vyhláška o dražbe ornej pôdy vedenej na LV 2637, pre k.ú. Bohatá


Zverejnené dňa: 10. máj 2017, 11:18 hod. | Web@Social Media Administrator