Výluka v úseku Nové Zámky – Bánov | Železnice slovenskej republiky

vyluka_[opt]

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 12. a 13. októbra 2019 realizovať nepretržité výlukové práce v úseku Nové Zámky – Bánov

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku budú vykonávané výlukové práce na zrušení izolovaných stykov pôvodných koľajových obvodov. V čase konania výluky počas pohybu koľajových mechanizmov cez priecestia s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0720, SP0721 a SP0722 budú priecestia uvedené do činnosti, prípadne bude zabezpečené stráženie týchto priecestí spôsobilým zamestnancom.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.


ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

 

- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Tlačová správa: Výluka v úseku Nové Zámky – Bánov | Železnice slovenskej republiky [276kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. október 2019, 17:40 hod. | Web@Social Media Administrator