Výmena asfaltového povrchu cesty na uliciach Slobody – Á. Fesztyho

773x263 vymena_asfaltu

Počas mesiaca september sa zahájila rekonštrukcia asfaltového povrchu na miestnych komunikáciách. Ide konkrétne o ulice Slobody, Á. Fesztyho a Námestie Konkolyho Thege. Plánované dokončenie prác je v mesiaci október.


Vo fotodokumentácii prinášame pohľad na časť stavebných prác hlavne na úseku ulice Á. Fesztyho a na Konkolyho námestí. Po odfrézovaní povrchu vozovky sa vyskytli problémy s podložím, neočakávané problémy pri odkrytí kanalizačných vpustí, ktoré je nutné riešiť priebežne počas prác.

Prosíme motoristov o trpezlivosť pri prejazde danými ulicami. V kooperácii s Jednotou COOP pri obchodnom dome Meteor sa upraví plocha parkoviska. Kvôli technológii výstavby cesty bolo potrebné odstrániť časť živých plotov, ktoré prečnievali do cestného telesa.

Nový šat na daných uliciach prispeje k zvýšeniu bezpečnosti premávky ako aj k estetickému vzhľadu.


Celá Fotogaléria

 


Zverejnené dňa: 30. september 2021, 11:39 hod. | Web@Social Media Administrator