Výmena okien na Dome služieb

773x263 dom_sluzieb

Jednou z posledných investícií v roku 2021 bola výmena okien na Dome služieb. Na všetkých prevádzkach, ktoré sú v prenájme na prízemní budovy, sa podarilo začiatkom decembra vymeniť okenné výplne a dvere.


Na okná sa namontovali rolety a sieťky. Celkové náklady investície boli vo výške 6 200,- Eur, ktoré boli čerpané z rozpočtu mesta. Týmto krokom sme prispeli k zhodnoteniu budovy ako aj k energetickej úspore.


Fotogaléria

 


Zverejnené dňa: 15. december 2021, 14:23 hod. | Web@Social Media Administrator