Výročná členská schôdza záhradkárov | 14. máj 2022

773x263_vyrocna_clenska_schodza_zahradkarov


Dňa 14. mája sa v Hurbanove konala výročná členská schôdza Slovenského zväzu záhradkárov – miestnej organizácie Hurbanovo. Schôdza sa konala po dvoch pandemických rokoch v uvoľnenej atmosfére. Účasť na schôdzi prijali aj primátor mesta Peter Závodský, zástupkyňa primátora Mária Hamranová a Vendelín Vrábel zo združenia záhradkárov v Imeli a člen okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov.


Správu o činnosti, plán na budúce obdobie predniesla predsedníčka Valéria Tabiová. Záhradkári si vypočuli aj správu o hospodárení a stave financií. Nechýbalo ani tradičné oceňovanie jubilantov. Členská základňa sa bohužiaľ aj v tejto organizácii znižuje. V diskusii záhradkári poukázali na neustále zvyšovanie cien potravín, energie a všetkých nákladov na pestovanie. Napriek tomu sa mnohí vracajú do záhradiek a snažia sa byť sebestační a dopestovať si čo najviac ovocia aj zeleniny z vlastnej produkcie. Poukázali aj na vydarené podujatie – výstavu ovocia zeleniny a ovocia, ktorú organizujú záhradkári v Bohatej. A tento rok sa očakáva organizácia tejto výstavy. Pripravujú sa aj na súťaž vo vianočnom aranžovaní. Žiaľ mnohé exkurzie na záhradkárske výstavy, či výstavy kvetov sa kvôli pandémii ale aj nezáujmu neuskutočnili. Záhradkári hlasovaním rozhodli, že financie získané z predaja nehnuteľnosti investujú v roku 2023 do nákupu vstupeniek do wellness v Nesvadoch pre každého člena. Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta, zaželal im hlavne veľa radostných chvíľ v záhradkách, pevné zdravie a pohodu.

Záhradkárom a pestovateľom prajeme úspešný rok plný kvalitnej úrody, veľa zdravia, radosti a množstva krásnych chvíľ strávených v lone záhradiek.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 24. máj 2022, 14:11 hod. | Web@Social Media Administrator