Výsadba stromčekov v meste

773x263 sadenie stromčekov

Výsadba stromov pomáha zmierniť následky globálneho otepľovania. Stromy sú biologickým klimatickým zariadením. V ich blízkosti sa vzduch prirodzene ochladzuje. Umožňujú Zemi lepšie sa zregenerovať a absorbovať nadbytočné emisie uhlíka z atmosféry. Zabezpečujú udržateľný zdroj obživy a príbytok živočíchom ale aj dôstojné životné podmienky obyvateľom, zdravý, čerstvý vzduch plný kyslíka. Jedným zo spôsobov ako zmierniť klimatickú krízu, je sadenie stromov.


Ani Mestu Hurbanovo, jeho zamestnancom ale aj mnohým obyvateľom mesta nie je ľahostajné, koľko zelene, kyslíka, vtáčikov a samotnej krásy bude v meste, pozdĺž ulíc, v parkoch, pri cestách. Mesiac apríl je mesiacom lesov. V tomto mesiaci oslavujeme aj Deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa v našom meste realizovala výsadba stromov na viacerých miestach, a to konkrétne: na Námestí Dr. M. Konkoly Thege, sídlisku Stred na ul. Á. Fesztyho, pri ihrisku Cultplay, ihrisku a pri výbehu pre psov pri glóbuse, pri kaplnke rodiny Konkolyovcov, v areáli ľadovej plochy, v parku v Bohatej na ulici E. Adyho.

Naďalej sa plánuje ďalšia výsadba stromčekov, aby bolo naše mesto ešte krajšie a zelenšie. Veríme, že už v lete a budúcich rokoch ich farebnosť poteší každé oko.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 27. apríl 2021, 9:54 hod. | Web@Social Media Administrator