Výsadba stromov v meste Hurbanovo

web 773x263

V októbri sa v meste Hurbanovo uskutočnila výsadba väčšieho počtu stromov. Mladé stromy zaobstarala firma Heineken Slovensko a. s. v rámci náhradnej výsadby za výrub drevín v areáli závodu.


Mesto Hurbanovo ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny uložilo žiadateľovi o výrub povinnosť zrealizovať náhradnú výsadbu 88 ks sadeníc druhu jaseň štíhly a 100 ks sadeníc druhu lipa malolistá, ktoré budú postupne vysadené na pozemky vo vlastníctve Mesta Hurbanovo.

Na jeseň sa uskutoční výsadba v lokalitách ul. Výskumnícka, ul. Podzáhradná, park Hliník, sídlisko Stred a sídlisko Vinohrady. Zvyšné nevysadené stromy sa umiestnia do stromčekovej škôlky v areáli Mestského úradu Hurbanovo. Ich výsadba sa bude realizovať na jar. Veríme, že naše mesto aj vďaka týmto stromom bude zelenšie a krajšie.

Chráňme si svoje životné prostredie!

Fotogaléria


Zverejnené dňa: 13. november 2020, 8:35 hod. | Web@Social Media Administrator